değişler nefesler
   

Benim Pirim Şah-ı Merdan Ali´dir.

Sefiller Carına Yeten Haydardır.
Kapıyı Hayberi Şahadet Parmağıyla.
Kaldırıp Asumana Atan Haydardır Dost.
Haydar Haydar Haydar Pirim Alidir...

Onlar Girer Zahir Batın Donunda.
Onların Rızkı Gelir Kudret Kolunda
Asuman Yüzünde Aslan Donunda.
Resulün Yolunda Yatan Haydardır.
Haydar Haydar Haydar Pirim Alidir...

Şah Hatayı 'm Müşkülümü Kaldıran
Hü Deyip Cebrail Perimi Yakan
Üç Yüzyıldan Sonra Nerfgizi Getiren
Nergizi Selmana Sunan Haydardır Dost.
Haydar Haydar Haydar Pirim Alidir...

 

-------

 

 

Benim sevdiceğim Ali’dir Ali
Ali’yi sevenler olmaz mı veli
Pirimin elinden içmişim dolur
Ali’yi seversen değme yarama
 
Hakk’ı bilmez ile eyleme Pazar
Bir münâfık bin ehl-i îman bozar
Mürşidler olmasa yaralar azar
Pirimi seversen değme yarama
 
 Mü’min Müslim bir araya gelince
Pirlerin elinden dlu alınca
Günah sevap hep anda sorulunca
Şâh’ı seversen değme yarama
 
Benim yaralarım bağlıdır bağlı
Âşık-ı sâdıkın ciğeri dağlı
Balım Sultan Mürsel Baba’nın oğlu
Ali’yi seversen değme yarama
 
----
 
Bir ulu kervandır hak kuyusunda
Gitti kervanımız Ali'ye doğru
Yeni de kurtulduk gamdan kederden

Gitti kervanımız Ali'ye doğru
Hünkar Hacı Bektaş Veli'ye doğru

Helallik vermedik kavim kardaşlar
Yandı yüreciğim ciğerim haşlar
Üç gün üç gecedir yağan yağışlar

Gitti kervanımız Ali'ye doğru
Hünkar Hacı Bektaş Veli'ye doğru

Pir Sultan Abdal'ım coşup gideriz
Düşüp aşk eline taşıp gideriz
Ayınan yıldızı aşıp gideriz

Gitti kervanımız Ali'ye doğru
Hünkar Hacı Bektaş Veli'ye doğru
 
-----
 
Bu gün matem günü geldi
Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im
Senin derdim bağrım deldi
Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im
Şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im
Bizimle gelenler gelsin
Serini meydana koysun
Hüseyin’le şehit olsun
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im
Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im
Kerbela’nın yazıları
Şehit düştü gazileri
Fatma Ana kuzuları
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im
Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im
Kerbela’nın önü düzdür
Geceler bana gündüzdür
Şah Kerbela’da yalnızdır
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im
Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im
 
Gökte yıldız paralandı
Şehribanu karalandı
Şah Hüseyin yaralandı
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im
Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im
Bir su verin masum cana
Zalim içti kana kana
Fatma Ana yana yana
Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im
Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im
Boz bulanık puslu dağlar
Virandır bahçeler bağlar
Şah Hatayi’m durmaz ağlar
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im
Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im
 
------
 
Bu yol bizi zora değil
Birlik olmaya çağırır
Hak yoluna özle eğil
Gerçek bulmaya çağırır

Bu yola özle girilir
Meydanda ölür dirilir
Sevgi şerbeti ezilir
Dolu olmaya çağırır

Saz ile okunur düvaz
Hak için edilir niyaz
Dizle değil özle namaz
Özden kılmaya çağırır

İlmin sonu aydınlık
Geride kalır karanlık
İleride gerçek varlık
İlham almaya çağırır

Kamer Bacı, aldım yolum
Al kırmızı açar gülüm
Okursan insandır ilim
Boşu dolmaya çağırır
 
 
---------
 
Bütün evren Semah döner
Askından güneşler yanar
Aslına ermektir hüner
Beş vakitle avunmayız

Canan bizim canimizdir
Teni bizim tenimizdir
Sevgi bizim dinimizdir
Başka dine inanmayız

HÜDAİ ’ YEM Hüdamız var
Dost elinde bademiz var
Muhabbetten gıdamız var
Ölüm ölür biz ölmeyiz
 
 
-------------
 
Durdum divanına ellerim bağlı
Yetiş imdadımıza imam Hüseyin
Bu aşkın elinden ciğerim dağlı
Yetiş imdadımıza imam Hüseyin
Macerayı Kerbela’nın bir günü
Mülkümüz şu dünyada fanidir fani
Yetiş Hızır yetiş car günün bugün
Yetiş imdadımıza İmam Hüseyin
Demanı der Kuran Hak Kur’anullah
Sevenin gönlünde gitmiyor billah
Cümlemizin muradın ver Allah Allah
Yetiş imdadımıza İmam Hüseyin
 

-----

 

Ela gözlü Pîrim geldi
Duyan gelsin iste meydan
Dört kapıyı, 40 makamı
Bilen gelsin iste meydan

Hudey hudey canlar hudey
Hudey hudey demler hudey

Ben pirimi hak bilirim
Yoluna kurban olurum
Dün doğdum bugün ölürüm
Ölen gelsin iste meydan

Hudey hudey canlar hudey
Hudey hudey demler hudey

Sah Hatayim der sırrını
Meydana koymuş serini
Nesimi gibi derisin
yüzen gelsin iste meydan

Hudey hudey canlar hudey
Hudey hudey demler hudey

 

 
---------------
 
 
Erenler cemile pervana geldim
Baş açık yalın ayak ben divana durdum
Şerha şerha kattım ol tez iktidarım
Derem derem bir yudum su ver
Kerbela’ da Mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına
Saki İmam Hüseyin, cennet mekânı İmam Hüseyin
Oniki İmamlar Hak’ın Sevgili Yâri
Onlar Birlemiştir Haliki Perverdigârı
Susuz Şehit Ettiler Ali Evlâd-ı Ol Hanedânı
Derem Derem Bir Yudum Su Ver
Kerbela’ da Mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına
Saki İmam Hüseyin, cennet mekânı İmam Hüseyin
Onlar Çok Çektiler Mihnet İle Belâyı
Onlara Nasip Eyle Bu Kevser Sülâleyi
Susuz Şehit Ettiler Ali Evlâdı Ol Hanedanı
Derem Derem Bir Yudum Su Ver
Kerbela’ da Mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına
Saki İmam Hüseyin, cennet mekânı İmam Hüseyin
Şah Muhammed Şah Ali’dir Şahımız
Şah Hüseyin’e Kurban Olsun Canımız
Erenler Dergâhı Bizim Dergâhımız
Derem Derem Bir Yudum Su Ver
Kerbela’ da Mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına
Saki İmam Hüseyin, cennet mekânı İmam Hüseyin
Şah Hatayi’m Yana Yana Yürek Döndü Bir Yana
Lânet Okuyalım Yezit Oğlu Bir Mervan’a
Bir Yudum Su Vermediler Ali Oğlu Ol Hanedâna
Derem Derem Bir Yudum Su Ver
Kerbela’ da Mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına
Saki İmam Hüseyin, cennet mekânı İmam Hüseyin
 
-----
 
Gece gündüz hata etmektir işimiz,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah,
Muhammed Ali’ye bağlıdır başımız,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.
 
Hasan Hüseyin sır içinde sır ise,
İmam Zeynel nur içinde nur ise,
Özümüzde kibir benlik var ise,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.
 
Muhammed Bakır’ın izinden çıkma,
Yükün Cafer’den tut gayriye bakma,
Hatıra değip gönüller yıkma,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.
 
Benim sevdiceğim Musa-i Kâzım,
İmam Rıza’ya bağlıdır özüm,
Eksiklik noksanlık hep kusur bizim,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.
 
Muhammed Taki İle varalım şaha,
Ali Naki emeğimizi vermeye zaya,
Ettiğimiz kem işlere bed huya,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.
 
Hasan Askerinin gülleri bite,
Mehdi gönlümüzün gamını ata,
Ettiğimiz yalan gova gıybete,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.
 
Şah Hatayi’m eder Bağdat Basra,
Kaldık zamaneye böyle asra,
Yâ Ali Kerem kânisin kalma kusura,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.
NAD-İ ALİ
 
-----
 
Geldi çağırdı Cebrail
Hak Muhammed Mustafa’ya
Hak seni Mirac’a okur
Dâvete Kadir Hüdaya.
Evvel emânet budur ki
Piri, rehberi tutasın
Kadim erkâna yatasın
Tariki müstakiyme.
Muhamed sükuta vardı
Vardı Hakk’ı zikreyledi
Şimdi senden el tutayım
Hak buyurdu vedduha.
Muhammedin belin bağladı
Anda ahir Cebrail
İki gönül bir oluben
Hep yürüdüler dergâha.
Vardı dergâh kapısına
Gördü orda bir arslan yatar
Arslan anda hamle kıldı
Korktu Muhammed Mustafa.
Buyurdu Sırr-ı Kâinat
Korkma Yâ Habibim dedi
Hatemi ağzına ver ki
Arslan ister bir nişane.
Hatemi ağzına verdi
Arslan orda oldu sakin
Muhammed’e yol veruben
Arslan gitti nihaneye.
Vardı Hakk’ı tavaf etti
Evvela bunu söyledi
Ne heybetli şirin varmış
Hayli cevreyledi bize.
Gördü bir biçare derviş
Hemen yutmak diledi
Ali yanımda olaydı
Dayanırdım ol Şahıma.
Gel benim sırr-ı devletlim
Sana tabiyim ey habibim
Eğiliben secde kıldı
Eşiği kıblegâhına.
Kudretten üç hon geldi
Sütü elma baldan aldı
Muhammed destini sundu
Nuş Etti Azametullaha.
Doksan bin kelam danıştı
İki cihan dostu dostuna
Tevhidi armağan verdi
Yeryüzündeki insana.
Muhammed ayağa kalktı
Hep ümmetini diledi
Ümmetine rahmet olsun
Anda dedi kibriya.
Eğiliben secde kıldı
Hoşkal sultanım dedi
Kalkıp evine giderken
Yol uğrattı kırklara.
Vardı kırklar makamına
Oturuben oldu sakin
Cümleside secde kıldı
Hazreti Emrullaha.
Muhammed sürdü yüzünü
Hakka teslim etti özünü
Cebrail getirdi üzümü
Hasan Hüseyin ol Şaha.
Canım size kimler derler
Şahım bize Kırklar derler
Cümleden ulu yolumuz
Eldedir külli varımız.
Madem size Kırklar derler
Niçin noksandır biriniz
Selman şeydullaha gitti
Ondandır eksik birimiz.
Cümleden ulu yolumuz
Eldedir külli varımız
Birimize neşter vursan
Bir yere akar kanımız.
Selman şeydullahtan geldi
Hü deyip içeri girdi
Bir üzüm tanesini koydu
Selmanın keşkullahına.
Kudretten bir el geldi
Ezdi bir engür eyledi
Hatemi parmakta gördü
Uğradı bir müşkül hale.
Ol şerbetten biri içti
Cümlesi de oldu hayran
Mümin müslüm üryan büryan
Hep girdiler semaha.
Cümlesi de el çırpıben
Dediler ki Allah Allah
Muhammed bile girdi
Kırklar ile semaha.
Muhammed’im coşa geldi
Tacı başından düştü
Kemeri kırk pare oldu
Hepsi Sardı Kırklara.
Muhabbetler galip oldu
Yol erkân yerini aldı
Muhammed’e yol göründü
Hatırları oldu sefa.
Muhammed evine gitti
Ali Hakkı tavaf etti
Hatemi önüne koydu
Dedi saddaksın Yâ Ali!
Evveli sen ahiri sen
Zahiri sen bâtını sen
Cümle sırlar sana ayan
Dedi Şah-ı Evliya
Şah Hatayi’m vakıf oldum
Ben bu sırrın ötesine
Hakkı inandıramadım
Özü çürük ervaha
 
 
---
 
 
Güzel aşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi

Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi

Bu dervişlik bir dilektir
Bilene büyük devlettir
Yensiz yakasız gömlektir
Giyemezsin demedim mi

Çıkalım meydan yerine
Erelim ALİ sırrına
Can-ü başı hak yoluna
Koyamazsın demedim mi

Aşıklar kara bahtlı olur
Hakk'ın katında kutlu olur
Muhabbet baldan tatlı olur
Doyamazsın demedim mi

Pir SULTAN'ım ALi şahımız
Hakka ulaşır ahımız
On iki imam katarımız
Uyamazsın demedim mi

 

 

------

 
 
Hakk nasip eylese dergâha varsam,
Bir dem divanında dursam yâ Ali.
Eğilsem dizine niyâz eylesem,
Yüzüm kademine sürsem yâ Ali.

Yüzüm kademine sürdüğüm zaman,
Zerrece gelmezdi gönlüme güman,
Şâhım düldülüne bindiğin zaman,
Önünce Kanber'in olsam yâ Ali.

Kanber gibi hizmetinde götürsen,
Bir dem ağlatıp, bir dem güldürsen,
Çekip Zülfikâr'ı beni öldürsen,
Elim eteğinden kesmem yâ Ali.

Keser miyim eteğinden elimi?
Kabul ettim Hak yolunda ölümü,
Doğru sürün erenlerin yolunu.
Mümin canlarından olsam yâ Ali.

Mümin olan neresinden bellidir?
Hakkı söyler nefesinden bellidir.
Erenler bağının gonca gülüdür.
Tomurcuk güllerin dersem yâ Ali.


Pir Sultan 'ım beni mihman götürsen,
Götürsen de ayn-i cem'e yetirsen,
Dizini dizime vursan otursan,
Doyası yüzüne baksam yâ Ali.
 
 
-----
 
Hakk’tan bize nida geldi
Pirim sana haber olsun
Şahtan bize name geldi
Rehberime haber olsun
Hak kuluna eyler nazar
Dört kalıptan adem dizer
Kalleş gelmiş cemi bozar
Gözcü sana haber olsun.
Bu yola giden hacılar
Kırklar güruh-u Naciler
Cem kilidi kapıcılar
Kapıcıya haber olsun.
Mümin yolun yakın ister
Münkirlerden sakın ister
Delil yanmaz yağın ister
Çerağcıya haber olsun.
Mümini çekti meydana
Münkiri sürdü zindana
Tekbir verildi kurbana
Kurbancıya haber olsun.
Mümini çektiler dara
Münkiri sürerler nara
Hizmet verildi Selman’a
Süpürgeciye haber olsun.
Gelin gidelim tarikata
Kulak verin marifete
Tâlip girmiş hakikate
Tarıkçıya haber olsun.
Mümini çektiler dara
Münkiri sürdüler zindana
Hizmet geldi tezekkâra
Tezekkâra haber olsun.
Bu yola giden hacılar
Kırklar güruh-u Naciler
Müminler Müslim bacılar
Peyik sana haber olsun
Yola gider haslar hası
Giymiş hakikat libası
Doldur ver bir engür tası
Sakkacıya haber olsun.
Zakirin zikri saz ile
Kuran okur avaz ile
Mümin müslim niyaz ile
Zakir sana haber olsun.
Şah Hatayi’m varı geldi
Varı geldi varı geçti
Sefil bülbül zara düştü
İznikçiye haber olsun.
 
---
 
Hata ettim Hüda yaktı delili
Muhammed Mustafa yaktı delili
Ol Ali Abâ’dan Haydar-ı Kerrar
Ali’yyül Murtaza yaktı delili
Hatice-Tül Kübra Fatima Zehra
Ol Hayrün Nisa yaktı delili
Hasan’ın aşkına girdim meydana
Hüseyn-i Kerbela yaktı delili
İmam Zeynel, İmam Bakır-ı Cafer
Kâzım Musa Rıza yaktı delili
Muhammed Taki’den hem Ali Naki
Hasan-ül Askeri yaktı delili
Muhammed Mehdiyi Ol Sahib-zaman
Eşiğinde Ayet yaktı delili
Bilirim Günahım hadden aşubdur
Hünkâr-ı Evliya yaktı delili
Oniki İmamdır bu nur Hatayi
Şir-i Yezdan Ali yaktı delili
 
---
 
HER SABAH HER SEHER ÖTÜŞÜR KUŞLAR
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK
BÜLBÜLDE GÜL İÇİN FİGANA BAŞLAR
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK

KIBLEMİZDEN KISMETİMİZ VERİLE
VEYSEL KARAN GİTTİ YEMEN ELİNE
ARIYIZ UÇARIZ KUDRET BAĞINA
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK

BİZ ÇEKERİZ İMAMLAR'IN YASINI
İŞİT GERÇEK ERENLERİN SESİNİ
İMAM HASAN İÇTİ AHU TASINI
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK

TALİP OLAN İNC' ELEKTEN ELENDİ
MÜMİN OLAN HAK YOLUNA DOLANDI
ŞAH HÜSEYİN AL KANLARA BOYANDI
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK

İMAM ZEYNEL PARELENDİ BÖLÜNDÜ
OL İMAM BAKIR'A YÜZLER SÜRÜLDÜ
CAFER'İ SADIK'A ERKAN VERİLDİ
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK

GÖNÜL KUŞUN KALP EVİNDE YUVASI
VİRDİMİZE DÜŞTÜ ŞAH'IN AVAZI
KAZIM, MUSA, ALİ RIZA DUASI
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK

ŞAH TAKİ'YLE NAKİ NUR OLDU GİTTİ
HASAN-ÜL ASKERİ ER OLDU GİTTİ
MEHDİ MAĞARADA SIR OLDU GİTTİ
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK

KANBER, SELMAN, FATMA DURDU DUAYA
ŞEHRİBAN SOYUNDU BİNDİ DEVEYE
İSA KAHREYLEDİ ÇIKTI HAVAYA
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK

DÖRT KİTAP YAZILDI DÖRT DİNE DÜŞTÜ
KUR'AN MUHAMMED'İN VİRDİNE DÜŞTÜ
KUL HİMMET PİRİNİN DERDİNE DÜŞTÜ
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK
 
 
----
 
Kudret gandilinde balkıyıp duran


 
Muhammet Alinin nurudur vallah
Zuhûr edip kafirin leşkerin kıran
Elinde Zülfikar Ali’dir billah

Elinde Zülfikar altında düldül
Önünde Kanber’in dilleri bülbül
Hatice’yi Fatime anam cennette bir gül
Ona sırrım dedi Hak Habibullah

Fatime anamdan doğdu Hasan Hüseyin
Onların nuruyla ziyalandı din
Kırk pare bölündü Zeynel Abidin
Çekelim yasını hasbetenlillah

Muhammer Bakırdan Caferi Sadık
Musayı Kazıma İriza dedik
Târikat abıyla cismimiz yuduk
Hak buyurdu müminin kalbi Beytullah

Tağı Nagı müminlerin civanı
Ol Hasan Askeri cismim sultanı
Elinde höçceti Mehdi zamanı
Vakit tamam oldu gönder ya Allah

Ta ezel ezelden böyle buyruldu
Hariciler bu dergahtan sürüldü
Kün deyince yedi kat yer dürüldü
Bir harfinen bina kurdu arşullah

Virani’yem niyazım var üstada
Elinde Zilfikar ol ehli gaza
Bin bir dondan baş gösterdi Murtaza
Bir bilmişim mürşidimdir eyvallah.
-----
 
Medet Allah, ya Muhammed, yâ Ali!
Bizi dergâhından mahrum eyleme
Pirim Hünkâr Hacı -ı Veli
Bizi dergâhından mahrum eyleme.
Ademi Safiyullah atam hakkı için
Muhammed Mustafa Hatem hakkı için
Eyyüb’e Verdiğin sitem hakkı için
Bizi dergâhından mahrum eyleme.
Hasan’ın aşkına çekelim zarı
Şah Hüseyin dinimizin serveri
Âlemin nurusun Cenab-ı bari
Bizi dergâhından mahrum eyleme.
Zeynel’in canına kıldılar ceza
Muhammed Bakır’dır sırrı Murtaza
İmam Cafer, Kâzım, Musa-i Rıza
Bizi dergâhından mahrum eyleme.
Derviş Muhammed’im Ey Gani Kadir!
Taki, Naki, Asker Rehnumanımdır,
Muhammed Mehdiye niyazım budur
Bizi dergâhından mahrum eyleme.
 
---
 
Medet Allah, ya Muhammet, ya Ali
Yusuf kuyusunda zindana düştüm
Gül bengi çekilen Bektaş-ı Veli
Gayretiniz yok mu ummana düştüm
Hü hü hü ummana düştüm

Fatime ananın eteğin tuttum
Server Muhammed'e göz gönül kattım
İmam Hasan ile çok mehtap sattım
Şah Hüseyin ile dükkana düştüm
Haydar Haydar Haydar dükkana düştüm

İmam-ı Zeynel'e can kurban ettim
Muhammed Bakır'la musayib tuttum
Cafer-i Sadık'a göz gönül kattım
Naci deryasında ummana düştüm
Hü hü hü canan ya Ali

Musa Kazım Şah Rıza'ya kavuştum
Kerbela çölünde cenge giriştim
Yezit ordusuyla hayli vuruştum
Yaralandı sinem al kana düştüm
Yaralandı sinem sinem al kana düştüm

Taki Naki Askeri'dir nurumuz
Mehdi mağarada gizli sırrımız
Cebrail önümüz, Cerrah belimiz
Kırklar'ın Cem'inde erkana düştüm
Haydar Haydar Haydar erkana düştüm

Oniki İmam Dergahı'nda ünüm var
Gece gündüz sohbetim var demim var
Çok günahım varsa neden gamım var
Ali gibi şahı merdana düştüm
Haydar Haydar Haydar canan ya Ali

Kul Himmet Üstadım bu nasıl yazı
Lezzet verir şirin muhabbet tuzu
Ali'nin alnında zöhre yıldızı
Meyli muhabbeti selvana düştüm
Haydar Haydar Haydar selvana düştüm.
 
----
 
Medet Ey Allah’ım medet
Gel dertlere derman eyle
Yetiş Yâ Ali Muhammed
Gel dertlere derman eyle.
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
Hasan, Hüseyin aşkına
Yardım ederler düşküne
İmam Zeynel’in aşkına
Gel dertlere derman eyle.
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
İmam Bakır’ın katına
Cafer’in ilmi zatına
Musa, Rıza hürmetine
Gel dertlere derman eyle.
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
Şah Taki’nin hem Naki’nin
İmam Hasan-ül Askeri’nin
Yargılamak senin şanın
Gel dertlere derman eyle.
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
Gelip Hak’tan dilek dile
Mehdi sahip zaman gele
Dedemoğlu secde kıla
Gel dertlere derman eyle.
 
---
 
Muhammed Mustafa Ey Şah-ı Merdan
Ali’yyel Murtaza sana sığındım.
Hatice Fatıma, Hasan Mücteba
Hüseyin’i Kerbela sana sığındım.
İmam Zeynel İle Muhammed Bakır
Cennet Bahçesinde Bülbüller Şakır
Cafer’i Sadık’a Erdik Çok Şükür
Kâzım, Musa, Rıza Sana Sığındım.
Muhammed Taki’ye Ver Bir Salavat
Ali’yyel Naki’den Umarız İmdat
Hasan Al Asker’i Elaman Mürvet
Mehdi Sahip Liva Sana Sığındım.
On Dört Masumu Pak Güruhu Naci
On Yedi Kemerbest derdim İlacı
Pirim Hacı Serimin Tacı
Hünkâr’ı Evliya Sana Sığındım.
Virdi Derviş Senin Kulun Kurbanın
Yarın Arasatta Ulu Divanın
Senin Mücrimlere Çoktur İhsanın
Pirim Süca Baba Sana Sığındım.
 
-----
 
Muhammed doğduğu gece
Şu aleme nur doğdu / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Yeşil kandilden nur indi / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Hak Lâ İlâhe İllâllah
İllâllâh Şah İllâllah
Lâ İlâhe İllâllah
İllâllah Şah İllâllah
Sen Ali’msin Güzel Şah
Şahım Eyvallah Eyvallah.
Huri kızların hepisi / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed dinin tapusu / Lâ İlâhe İllâllah
Açıldı cennet kapısı / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Hak Lâ İlâhe İllâllah
İllâllâh Şah İllâllah
Lâ İlâhe İllâllah
İllâllah Şah İllâllah
Sen Ali’msin Güzel Şah
Şahım Eyvallah Eyvallah.
Muhammed anadan düştü / Lâ İlâhe İllâllah
Kafirlerin aklı şaştı / Lâ İlâhe İllâllah
Bin bir putlar yere geçti / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Hak Lâ İlâhe İllâllah
İllâllâh Şah İllâllah
Lâ İlâhe İllâllah
İllâllah Şah İllâllah
Sen Ali’msin Güzel Şah
Şahım Eyvallah Eyvallah.
Huri kızları geldiler / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed dinin sordular / Lâ İlâhe İllâllah
Nurdan kundağa sardılar / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Hak Lâ İlâhe İllâllah
İllâllâh Şah İllâllah
Lâ İlâhe İllâllah
İllâllah Şah İllâllah
Sen Ali’msin Güzel Şah
Şahım Eyvallah Eyvallah.
Muhammed kalktı oturdu / Lâ İlâhe İllâllah
Alemi nura batırdı / Lâ İlâhe İllâllah
Yer gök salavat getirdi / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Hak Lâ İlâhe İllâllah
İllâllâh Şah İllâllah
Lâ İlâhe İllâllah
İllâllah Şah İllâllah
Sen Ali’msin Güzel Şah
Şahım Eyvallah Eyvallah.
Şah Hatayi’m ey kardaşlar / Lâ İlâhe İllâllah
Güzel olur hep bu işler / Lâ İlâhe İllâllah
Secdeye indi hep başlar / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
 
 
---
 
Muhammed’i candan sev ki,
Ali’ye Selman olasın.
Ehlibeyt’e gönül ver ki
Ali’ye Selman olasın.
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
Muhammed’i hazır bil ki
Canı Hakk’a nazır bil ki
Her gördüğün Hızır bil ki
Ali’ye Selman olasın.
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
Muhammed’e gönül kat ki
Ceht edip rehbere yet ki
Bir gerçekten etek tut ki
Ali’ye Selman olasın.
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
Hasan ile girdim ceme
Hüseyin sırrını deme
Musahipsiz lokma yeme
Ali’ye Selman olasın.
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
Zeynel Bakır, Cafer, Kâzım
Rıza’ya bağlıdır özüm
Hatırın kırma şahbazın
Ali’ye Selman olasın.
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
Taki’ye, Naki’ye eriş
Askeri’de biter her iş
Mehdi’nin sırrına karış
Ali’ye Selman olasın.
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
Şah Hatayi’m özün ırma
Gerçekler gönlünü kırma
Her Ademe sırrın verme
Ali’ye Selman olasın.
 
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
 
---
 
Nesini sorarsın garip hâlimin
Çoktan beri yatır hastadır gönül
Alışmış gurbete geçmiş malından
Abdala karışmış posttadır gönül

Kişiye aceptir müşkülün kanmak
Pervânenin işi odlara yanmak
Çetin olur imiş dosttan ayrılmak
Karalar giyinmiş yastadır gönül

Garip bülbül ötmez oldu bağlarda
Destur verin gül sunalım beğlere
Aştı gitti yenemedim dağlara
Avcıya karışmış ustadır gönül

Kul Mustafa’m söyletmeyin deliyi
Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi
Dost elinden içirdiler doluyu
Şimdi sarhoş oldu hastadır gönül
 
-----
 
ON BİR AYDIR BEN DOSTUMA HASİRET
 

Göreyidim Şahı Merdan aşkına
Hiç gitmiyor bu gönlümden kesiret
Sileyidim Şahı Merdan aşkına

Kırk gün oldu göremedim düşümde
Sevdası serimde gitmez başımdan
Cevlan köprüsünden ferhat taşından
Geçeyidim şahı Merdan aşkına

Gönül karışmış bir hupların göçüne
Efendim sen kalma kulun suçuna
Saat dörtte Amasya’nın içine
Gireyidim şahı merdan aşkına

Velim eydur bu sevdanın adı ne
Aşık maşuğunu yakar oduna
Küllü maksuduma her muradıma
Ereyidim Şahı Merdan aşkına.

 
 
-----
 
 
Pervaneyi aşk oduna yandıran
Aman Şahı Merdan sen imdat eyle
Dalga vurup deryaları coşturan
Aman Şahı Merdan sen imdat eyle…

Mansur’u öldürüp darda astıran
Çekip Zülfikar’ı taşı kestiren
Miraç’ta Muhammede nişan gösteren
Aman Şahı Merdan sen imdat eyle…

Fani imiş şu dünyanın ötesi
Söylerim sözümü var mı hatası
Hasan ile Hüseyin’in atası
Aman Şahı Merdan sen imdat eyle…

Zindanda Zeynel’in payını veren
Muhammed Bakır’ın payını veren
Mahrum kalmaz dergâhına yüz süren
Aman Şahı Merdan sen imdat eyle….

İmam Cafer Kazı Musa İrıza
Mümine irahmet yezide ceza
Sahib–i Zülfikar hulk–i irıza
Aman Şahı Merdan sen imdat eyle….

Taki Naki hem dertlerin devası
Hasan–ül Askeri Mehdi livası
Muhammed Mustafa sırr–ı Hüdası
Aman Şahı Merdan sen imdat eyle


Kul Himmet ’im ziyan etmez karında
Her kulun bir sevdası var serinde
Dünyada ahrette mahşer yerinde
Aman Şahı Merdan sen imdat eyle
 
 
-----
 
 
Pervaz vurup gökyüzünde dönünce
Dinley’n tarif edem yolu turnalar
Hidayet Mevla’dan kalkın deyince
Gözetleyin sağı solu turnalar

Varıncağız Amasya’nın üstüne
Secde kılın Hamdullah’ın postuna
Dergahını,damanına,destine
Ezelden demişiz beli turnalar

Durmayın Çetmi’de açın pervazı
Ali Pir Civan’a eyley’n niyazı
Hacıköy’de şehitlerin şahbazı
Onun da bir ismi deli turnalar

Merzifon’dan seyreyleyin obayı
Kılavuz eyleyin bâd-ı sabayı
Ziyaret eyleyin Pir-i babayı
Hoştur o sultanın hali turnalar

Bir gececik yatın Kırklar dağında
Bülbül öter bahçesinde bağında
Açın kanatları seher çağında
Seyredin ülkeyi ili turnalar

Hamdülillah gören çeker mi yası
Pirim Bektaş Veli mülkün ihyası
Nur-î Cemalettin hasların hası
PERVANE ol yarin kulu turnalar
 
-----
 
Rahmet gölüne akan
Sel gibi Bektaşiyiz
Selman koynundan çıkan
Gül gibi Bektaşiyiz
 
Asıl adım Alevi
Lakabımız Kızılbaş
Sakal-bıyık uzatır
Tel gibi Bektaşiyiz
 
Ali’yi candan severiz
Tâ ezelden Hakk dedik
Kanber gibi kapısında
Kul gibi Bektaşiyiz
 
Hünkar Hacı Bektaş Veli
Haddesinden çekildik
Kaba saba sanmayın siz
Hal gibi Bektaşiyiz
 
Yetmiş iki milletine
Bir göz ile bakarız
Turab olduk her ayağa
Yol gibi Bektaşiyiz
 
Acı tevek, talkı tevek
Cahillerin sözüdür
Lokmamızdan yiyen bilir
Bal gibi Bektaşiyiz
 
Mansur gibi dâra çıksak
Söylemek sırrımızı
Dilimiz bağlıdır kardaş
Lâl gibi Bektaşiyiz
 
Azrayıldan korkumuz yok
Ölmeden evvel öldük biz
Cenazemiz teneşirde
Sal gibi Bektaşiyiz
 
Ali İzzet şu âlemde
Elsiz, dilsiz, belsiz gezer
Küstük nazlı güllere
Dul gibi Bektaşiyiz
 
-----
 
Sabahın seher vaktinde
Aliyi gördüm Aliyi
Yüzümü dizine sürdüm
Aliyi gördüm Aliyi

Aliyi gördüm meşede
Kırk mum yanar bir şişede
Yedi iklim dört köşede
Aliyi gördüm Aliyi

Selmanı gördüm sağında
Güller açar dost bağında
Musa ile tur dağında
Aliyi Gördüm Aliyi
(anonim )
 
-----
 
Sevginin barışın simgesi Semah
Ben niye dönmeyim bu sevgi için
Sevgisiz yürekte olur mu sabah
Ben niye dönmeyim bu sevgi için

Gönülden gönüle ikrar verenler
Yürekten yüreğe köprü kuranlar
Alevler içinde semah dönenler
Ben niye dönmeyim bu sevgi için

Aşk ateşi yüreğimde yanıyor
Ben dönerken cahil deli sanıyor
Dünya alem semah dönüyor
Ben niye dönmeyim bu sevgi için

Aşan aylar doğan güneş biliyor
Cahil sözüne kuşlar gülüyor
Sevgi yürekteki pası siliyor
Ben niye dönmeyim bu sevgi için

Sevgisiz bir insan özden gülemez
Gerçeklerin varlığını bilemez
Hiç bir şey sevgiden üstün olamaz
Ben niye dönmeyim bu sevgi için

Kamer Bacı hakka yürekten yalvar
Sevginin barışın sonunda bal var
Ta geçmişten geleceğe bir yol var
Ben niye dönmeyim bu sevgi için
 
 
-----------
 
 
Şu aleme nur doğdu /Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Yeşil kandilden nur indi / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Hak Lâ İlâhe İllâllah
İllâllâh Şah İllâllah
Lâ İlâhe İllâllah
İllâllah Şah İllâllah
Sen Ali’msin Güzel Şah
Şahım Eyvallah Eyvallah.
Huri kızların hepisi / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed dinin tapusu / Lâ İlâhe İllâllah
Açıldı cennet kapısı / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Hak Lâ İlâhe İllâllah
İllâllâh Şah İllâllah
Lâ İlâhe İllâllah
İllâllah Şah İllâllah
Sen Ali’msin Güzel Şah
Şahım Eyvallah Eyvallah.
Muhammed anadan düştü / Lâ İlâhe İllâllah
Kafirlerin aklı şaştı / Lâ İlâhe İllâllah
Bin bir putlar yere geçti / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Hak Lâ İlâhe İllâllah
İllâllâh Şah İllâllah
Lâ İlâhe İllâllah
İllâllah Şah İllâllah
Sen Ali’msin Güzel Şah
Şahım Eyvallah Eyvallah.
Huri kızları geldiler / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed dinin sordular / Lâ İlâhe İllâllah
Nurdan kundağa sardılar / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Hak Lâ İlâhe İllâllah
İllâllâh Şah İllâllah
Lâ İlâhe İllâllah
İllâllah Şah İllâllah
Sen Ali’msin Güzel Şah
Şahım Eyvallah Eyvallah.
Muhammed kalktı oturdu / Lâ İlâhe İllâllah
Alemi nura batırdı / Lâ İlâhe İllâllah
Yer gök salavat getirdi / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Hak Lâ İlâhe İllâllah
İllâllâh Şah İllâllah
Lâ İlâhe İllâllah
İllâllah Şah İllâllah
Sen Ali’msin Güzel Şah
Şahım Eyvallah Eyvallah.
Şah Hatayi’m ey kardaşlar / Lâ İlâhe İllâllah
Güzel olur hep bu işler / Lâ İlâhe İllâllah
Secdeye indi hep başlar / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
 
 
-----
 
Yüreğimi parça parça ayırdın
 

Biri Kerbela'nın çölünde kaldı
Biri yola çıktı Şam diyarına
Biri Muaviye dölünde kaldı

Biri gitti Hacı Bektaş yurduna
Takılıp da erenlerin ardına
Biri Pir Sultan'ın düştü derdine
Biri Hızır paşa elinde kaldı

Biri Börklüce'yle yanarken köze
Biri Bedrettin'le vardı Sereze
Biri Nazımilen geldi gözgöze
Biri ozanların dilinde kaldı

Biri idamlığını giydi eynine
Biri fermanını taktı boynuna
Biri girdi karlı dağlar ardına
Biri Dadaoloğlu halinde kaldı

Biri dalgasında Karadeniz'in
Biri ni Nesimi adına yüzün
Kan deryalarında birini ezin
Biri Kızıldere yolunda kaldı

Biri Teğmen Kubilay'la kesildi
Biri altı mayıs günü asıldı
Biri dedi yarama tuz basıldı
Biri gözlerimin selinde kaldı

Biri sır vermeyip serinden oldu
Biri çiçek idi Munzur'da soldu
Biri yıldız gibi gözden kayboldu
Biri Nurhakların gülünde kaldı

Biri dedi sayılmayız parmakla
Biri dedi tükenmeyiz kırmakla
Biri dedi ölürmüyüm vurmakla
Biri can ağacının dalında kaldı

Biri dedi unuttun Maraş'ı
Orda aktı mazlumların gözyaşı
Biri ileriye yürüttü başı
Biri bedenimin solunda kaldı

Biri dedi ben yaşarım ölsende
Kurtuluşu gördü gelecek günde
Biri cicek açtı şafak vaktinde
Biri güneşimin alında kaldı

Biri karanlıktan çıktı bağırır
Biri canlı aydınlığa sevinir
Biri Yunus ile Hakkı çağırır
Biri KAPLANİ'nin telinde kaldı
                                             
 
Mümin müslüm meydan açtı Ya Ali
Yansın halk aşkına uyansın çıra
Pirim Hünkar Hacı Bektaş Veli
Yansın halk aşkına uyansın çıra
 
Hatice Fatıma nura boyandı
Hasan Hüseyin de içenler kandı
Zeynel Abidin’e semalar yandı
Yansın halk aşkına uyansın çıra
 
İmam-ı Bakır’dan Cafer yoluna
Musa’yı Kazım’ın gonca gülüne
İmam-ı Rıza’nın sadık kuluna
Yansın halk aşkına uyansın çıra
 
Taki Naki meydanımız varımız
Hasan Ali Asker-i sadık yarimiz
Muhammed Mehdi’dir sevgi nurumuz
Yansın halk aşkına uyansın çıra
 
Pir Sultan Abdal’ım zikrim hak ile
Hakikate halk katarı çekile
Kıyamete kadar yana yakıla
Yansın halk aşkına uyansın çıra
 
 
 
Muhammed Ali'yi Candan Sevenler 
Yorulup Yollarda Kalmaz İnşallah 
İmam Hasan'ın Yüzün Görenler 
Hüseyin'den Mahrum Olmaz İnşallah 

İmam Zeynel'den Bir Dolu İçtim 
İmam Bakır'da Kaynayıp Coştum 
İmam Cafer'e Vardım Ulaştım 
Bundan Özge Yola Sapmaz İnşallah 
 
İmam Musa'dan Gelen Erenler
Can Baş Feda Edip Cemler Görenler
İmam Rıza'ya Zehir Verenler
Divanda Şefaat Bulmaz İnşallah
 
Bir Gün Olur Okuturlar Defteri
Şah Oğlunun Belindedir Teberi
Uyanırsa Taki Naki Askeri
Açılan Gülümüz Solmaz İnşallah
 
Hatayi Der Bu İş Bizi Bitire
Özünü Kata Gör Ulu Katara
Mehdi Şevki Bu Cihanı Tutar A
Şah Oğluna Sitem Olmaz İnşallah
 
 
 
Serime Bir Sevda Geldi 
Muhammed Ali'den Beri 
Yandı Vücudum Kül Oldu 
Ta Kalubeli'den Beri 

Ali'nin Fatma Kanber'i 
Hırka Tutunur Önleri 
Severim On İk'imam'ları 
Atası Pirimden Beri 

Hasan'la Hüseyin'i Sevdim 
İkrarım Onlara Verdim 
Kafirleri Bütün Kırdım 
Halil-Ür-Rahman'dan Beri 

Zeynelabidin Yolları 
Açılır Gonca Gülleri 
Bakır İmamlar Serveri 
Severim Soyundan Beri 

Muhammed Dünyaya Geldi
Şu ÂLEM Nur İle Doldu
Hacem İmam Cafer Oldu
Okuram Kur'an'dan Beri

Musahibim Musa Kazım
Rıza'ya Bağlıdır Özüm
Kolumda Şahinim Bazım
Beslerim Zamandan Beri

Taki'den Etek Tutmuşam
Naki Sırrına Yetmişem 
Askeri'den Mey İçmişem
Sarhoşum Zamandan Beriİkrarım Bendi Boşandı
İndi Türaba Döşendi
Mehdi'den Kılıç Kuşandı 
Bilirem Zamandan Beri

Şah Hatayi'm Hakk'a Yalvar
Sevdiğim Ali'dir Server 
Sorarlarsa Bizi Erler
Gelirem Divandan Beri
 
 
 
TA ezelden yârin yüzüne bakıp
CEMALİ DİDARI GÖREN AĞLAR MI?
Yetişip bir mürşid eteğin tutup
Özünden benliği ayran ağlar mı

Ali'ye Muhammed geldi bürhana
Hatice Fâtıma o ehli câna
Birleyip özünü ulu meydana
Anlayıp zâtını bilen ağlar mı

Sahipzaman yakın yola gelirse
Hasan'la Hüseynin âhın alırsa
Erenler deminden her ne gelirse
Ere erip Hak'kı gören ağlar mı

Zeynel'âbidin'in yüzünü görüp
Muhammed Bâkır'ın sırrına erip
Câ'feri Sadık'ın dârına durup
BURADA İKRARIN VEREN AĞLAR MI?
 
MUSA-yi KAZIM’IN Tûruna uçup
İmamı Rızâ'nın yurduna göçüp
Küfür köprüsünü ileri geçüp
İmam deryasına dalan ağlar mı
 
Takî, Nakî'yi, Askerî'yi bilen
Hak Muhammed ile Mehdî'dir gelen
Her daim kırkların cem'inde olan
MUHABBET TADINI DUYAN AĞLAR MI?
 
TESLİM ABDAL DAİM YÜKSEK UÇAR MI?
ERENLERE TESLİM OLAN KAÇAR MI?
DÖRT KAPUDAN KIRK MAKAMDAN GEÇER Mİ?
BİR OLUB BİRLİĞE YETEN AĞLAR MI?
 
 
 
 
Akıl ermez yaradanın sırrına
Muhammet-Ali’ye indi bu kurban
Kurban olam kuduretin nuruna
Hasan-Hüseyin’e indi bu kurban
Ol İmam Zeynel’in destinde idim
Muhammet Bakır’ın dostunda idim
Cafer-i Sadık’ın postunda idim
Musa Kazım, Rıza’ya indi bu kurban
Nuhammet Tağı’nın nurundan idim
Aliyel Nağı’nın sırrında idim
Hasan Ali Askeri’nin darında idim
Muhammet Mehdi’ye indi bu kurban
Tarikattan hakikata erenler
Cenneti ala’ya postu serenler
Muhammet-Ali’nin yüzün görenler
Erenler aşkına indi bu kurban
Aslı Şahı Merdan, güruhu naci
Hakikate bağlı bu yolun ucu
Senede bir kurban talibin borcu
Muhammet aşkına indi bu kurban
Şah Hatayi’m der ki bilir mi her can
Kurbanın üstüne yürüdü erkan
Tırnağı tesbihtir kanı da mercan
Oni İki İmamlar’a indi bu kurban
 
 
 
 
İki cihan içinde sahip hanedan
Sıtkıyla ben Mustafa’yı sevmişem
Dü çeşmi aladır ilm-i cavidan
Nesl-i paki Mustafa’yı sevmişem.
Haticetül Kübra bağı eremdir
Çekti hak yoluna gör ne sitemdir
Zümreyi şehidan zahi keremdir
Hem Hasan hulki Rıza’yı sevmişem.
Ehlibeyt yoluna koymuşuz seri
Hamdolsun pirimin tuttum demanı
Erler serfirazı hublar merdanı
Hem Hüseyn-i Kerbela’yı sevmişem
Zeynal’a hak dedim darına durdum
Bakır’a, Cafer’e serimi verdim
Hakikat babında Musa’yı gördüm
Hublar şahı hem Rıza’yı sevmişem
Taki, Naki erenlerin civanı
Men araf sırrında seyrettim anı
Kalmadı gönlümün şekki gümanı
Askeri hem mahlugayı sevmişem
Hatayi sadığan kıldı ikrarı
Daim met ederim hubbu Haydar’ı
Muhammet Mehdi’nin sırrı seddarı
Kutbil cemal ali aba’yı sevmişem
 
 
 
Hak Muhammet Ali geldi dilime
Mürvet günahıma kalma ya Ali
Küllü günahımı aldım elime
Mürvet, kusuruma kalma ya Ali
Hatice, Fatıma mihri muhabbet
Yine senden olur kuluna rahmet
İmam Hasan, İmam Hüseyin mürüvvet
Mürüvvet günahıma kalma ya Ali
İmam Zeyen Abidin’e erelim
İmamların divanına duralım
Doksan bin erlere niyaz edelim
Mürvet günahıma kalma ya Ali
İmam Bakır, İmamların serveri
İmam Cafer de didemin serveri
Dilerim çektirmeye ah ile zari
Mürvet, günahıma kalma ya Ali
Musayı Kazım’dan, İmamı Rıza
Umarım inayet edesin bize
Günahım çoktur, diyeyim size
Mürvet, günahıma kalma ya Ali
İmam Takı, İmam Nakı’dır virdim
Onlara sığındım, dayandım durdum
Hasan Ali Askeri’ne yüzümü sürdüm
Mürvet, günahıma kalma ya Ali
Pir Sultan’ım tamam oldu sözümüz
Muhammet Mehdi’ye var niyazımız
On iki İmamlar’a bağlı özümüz
Mürvet, kusuruma kalma ya Ali
 
 
 
 
 
 
 
Muhammmed’i candan sev ki
Ali’ye Selman olasın
Ehl-i beyt’e yüzler sür ki
Ali’ye Selman olasın
Muhammed’i hazır bil ki
Canı Hakk’a nazır kıl ki
Her gördüğün Hızır kıl ki
Ali’ye Selman olasın
Muhammed’e meyil kat ki
Cahd et, rehbere yet ki
Bir gerçekten etek tut ki
Ali’ye Selman olasın
Hasan ile girdik ceme
Hüseyin sırrını deme
Müsahipsiz lokma yeme
Ali’ye Selman olasın
Zeynel, Bakır, Cafer, Kazım
Rıza’ya bağlıdır özüm
Hatıra değme şahbazım
Ali’ye Selman olasın
Takı’ya, Nakı’ya eriş
Askeri’den biter her iş
Mehdi sırasına karış
Ali’ye Selman olasın
Şah Hata’yim gözün ırma
Gördüğünden gözün ayırma
Her nadana sırrın verme
Ali’ye Selman olasın.
 
 
 
Dinleyin nefesim mevali canlar
Onun için okuram lanet yezid’e
Muhammet Mustafa’ya kasdetti onlar
Onun için okuram lanet yezid’e
Ali’m yezitlerin yayın yasandır
Ol İmam Hasan’ın üstün basandır
İmam Hüseyin’in başın kesendir
Onun için okuram lanet yezid’e
Gör ki neylettiler mümini fakiri
İmam Zeynel Eba kıldı şükürü
Kirişle boğdular İmam Bakır’ı
Onun için okurum lanet yezid’e
İmam Cafer bir erkandır yürüttü
Onun mevalinden gayri kim tuttu
Musayı Kazım’a kurşun akıttı
Onun için okurum lanet yezid’e
Münkirler avuyu önüne koydu
Şah İmam Rıza getirin dedi
Takı, Nakı ah eyleyip ağladı
Onun için okurum lanet yezid’e
Soyurdular Hasan Ali Asker’in
Akıttılar al kırmızı kanların
Mehti hayfın alır bir gün onlardan
Onun için okurum lanet yezid’e
Şah Hatayı’m, bu iş böyle oluptur
Yezid’in, mervan’ın devri dönüpdür
Ey gaziler sene tekmil oluptur
Onun için okuram lanet yezid’e
 
 
 
 
Dostum Muhammed'dir hak habîbullâh,
Söylersen Muhammed, Ali'den söyle.
Cihâna geldiler sırr-ı sırrullâh,
Söylersen Muhammed, Ali'den söyle.
 
Hasan Muhammed'dir, Hüseyin Ali.
Şah İmam Zeynel'e demişiz belî.
Muhammed Bâkır'ı sevdik ezelî.
Söylersen Muhammed, Ali'den söyle.
 
Enbiyâ, evliyâ onlara âşık.
Verdiler ikrârı oldular tanık.
Hak mezhebi İmâm-ı Cafer-i Sâdık.
Söylersen Muhammed, Ali'den söyle.
 
Mûsâ-i Kâzım'dan kuruldu erkân.
Şah İmam Rızâ'dır pîr-i Horasan.
Takî ile Nakî mümine îmân.
Söylersen Muhammed, Ali'den söyle.
 
Hasanül Askerî server-i âlem,
Muhammed Mehdî'dir sâhibul kerem.
Genc Abdâl zikret dilinde her dem.
Söylersen Muhammed, Ali'den söyle
 
 
 
 
Ey benim mürşidim nûr-i cemâlim
Pîrim cemâlini göresim geldi
Kaldır nikabını lütf eyle şâhım
Pîrim cemâlini göresim geldi
 
Bir ismin Ali’dir Hayder-i Kerrar
Hasen Hulk-i Rizâ ey zât-ı envar
Hüseyin şâhımdır mü’mine didar
Pîrim cemâlini göresim geldi
 
İmam Zeynel’abâ Muhammed Bâkır
Keremler kânıdır ol İmam Câ’fer
Nola bir kez hüsnün kâ’be’sin göster
Pîrim cemâlini göresim geldi
 
Kâzım Musâ, Takî, Nakî, Askerî
Muhammed Mehdî cümlenin bihteri
Murâdım isterem bilmezem gayrı
Pîrim cemâlim göresim geldi
 
Genc Abdal da güzel söyledi hâlin
Erenlerden almış feyz u kemâlin
Ey imamlar şâhı göster cemâlin
Pîrim cemâlini göresim geldi
 
 
 
 
 
Evvel baştan Muhammed'e salavât.
Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru.
Ecel gelip ömür gülü solmadan,
Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru.
 
Hasan-Hüseyin Ali'nin oğulları,
Şehitler yoluna giderler doğru.
İmam Zeynelâbâ Hüseyn'in oğlu,
Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru.
 
İmâm-ı Bâkırdan vuralım demi,
Cafer-i Sâdık'tan aldım erkânı
İmam Mûsâ kaldır gönülden gamı,
Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru.
 
İmam-ı Rızâ'dan olsun hidâyet,
Takî ile Nakî kılsın inâyet.
Ol Hasan Askerî şâh-ı vilâyet,
Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru.
 
 
Pir Sultan Abdâl'ım söyledi heman,
Yezid'in kalbinden gitmedi güman.
Âhir nefesinde Oniki İmam,
Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru
 
 
 
Kudret Kandilinde Balkıyıp Duran
Muhammet Ali'nin Nurudur Billah
Zuhur Edip Kuffarın Meskenin Yıkan
Elinde Zülfikar Ali'dir Billah
 
Elinde Zülfikar Altında Düldül
Önünce Kamberin Dilleri Bülbül
Hz Fatma Anam Cennette Bir Gül
Ona Sırrım Dedi Hak Resulullah
 
Fatma Anadan Geldi Hasan Hüseyin
Onların Nuruyla Ziyalandı Din
Kırklara Erişti Zeynel Abidin
Çekeriz Yasını Hasbeten Billah
 
Muhammet Bakırdan Cafer-İ Sadık
Musa-İ Kazım İrızadan Bin Yadip Durduk
Tarikat Abıyla Cesedi Yuduk
Hak Buyurdu Müminin Kalbi Beytullah
 
Takı Nakı İmamların Şivani
Hasan-Ul Askeri Cismin Sultanı
Elinde Zülfikar Sahip Zamanı
Vakit Tamam Oldu Göndere Allah
 
Şah hatayim Niyazımız Ustada
Elinde Zülfikar Hem Ehli Kanda
Bin Bir Donda Baş Gösterdi
Aliyel Murtaza Mürşidimiz Bülbülümüz Eyvallah
 
 
 
ALİ İSMİ DÖRT KİTAPTA OKUNUR
LAİLAHE İLLALLAH YAZILI
ZİKREDENİ AZAZİLDEN SAKINIR
LAİLAHE İLLALLAH YAZILI
 
HACI BEKTAŞ VELİ İSMİ DİLDEDİR
MUHAMMEDİN HUP CEMALİ GÜLDEDİR
FATIMA ANANIN GÖZÜ YOLDADIR
LAİLAHE İLLALLAH YAZILI
 
HASAN BAHÇESİNİN GÜLÜ AÇILDI
ŞAH HÜSEYİN TAZELENDİ SAÇILDI
ŞEHİT OLANLARA HULLE BİÇİLDİ
LAİLAHE İLLALLAH YAZILI
 
ZEYNEL YARALANDI AKIYOR KANI
BAKIRIN KAZANDA YIKANDI DONU
İMAM CAFER ELİNDEDİR ERKANI
LAİLAHE İLLALLAH YAZILI
 
MUSAYI KAZIM RIZANIN DESTİNE
YÜRÜYELİM MUHAMMEDİN POSTUNA
CEBRAİLİN KANADININ ÜSTÜNE
LAİLAHE İLLALLAH YAZILI
 
ON İKİ İMAMDA SAÇI LEYLİ YAR
BUNCA AŞIKLARIN SENDE MEYLİ VAR
MEHDİNİN BOYNUNDA BİR HAMAYLI VAR
LAİLAHE İLLALLAH YAZILI
 
KUL HİMMET ÜSTADIM DERD İLACINA
YÜZ SÜRELİM MUHAMMEDİN TACINA
FATMA ANANIN SAÇBAĞININ UCUNA
LAİLAHE İLLALLAH YAZILI
 
 
 
 
 
HER SABAH HER SABAH ÖTÜŞÜR KUŞLAR
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK
BÜLBÜL DE GÜL İÇİN FİGANA BAŞLAR
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK
KIBLEMİZDEN KISMETİMİZ VERİLE
VEYSEL KARANİ GİTTİ YEMEN İLİNE
ARIYIZ UÇARIZ KUDRET BALINA
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK
 KANBER SALMAN FATMA DURDU DUAYA
 ŞEHRİBAN SOYUNDU BİNDİ DEVEYE
 İSA KAHREYLEDİ ÇIKTI HAVAYA
 ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK
BİZ ÇEKELİM İMAMLARIN YASINI
İŞİT GERÇEK ERENLERİN YASINI
İMAM HASAN İÇTİ AĞI TASINI
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK
TALİP OLAN İNCELEKTEN ELENDİ
MÜMİN OLAN HAK YOLUNA DOLANDI
ŞAH HÜSEYİN AL KANLARA BOYANDI
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK
İMAM ZEYNEL PARALANDI BÖLÜNDÜ
OL İMAM BAKIRA YÜZLER SÜRÜLDÜ
CAFERİ SADIK’A ERKAN VERİLDİ
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK
GÖNÜL KUŞUN KALP EVİNDE YUVASI
VİRDİMİZE DÜŞTÜ ŞAHIN HAVASI
 KAZIM MUSA ALİ RIZA DUASI
 ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK
ŞAH TAKİYLE NAKİ NUR OLDU GİTTİ
HASAN ÜL ASKERİ ER OLDU GİTTİ
MEHDİ MAĞARADA SIR OLDU GİTTİ
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK
DÖRT KİTAP YAZILDI DÖRT DİNE DÜŞTÜ
KURAN MUHAMMEDİN VİRDİNE DÜŞTÜ
KUL HİMMET PİRİNİN DERDİNE DÜŞTÜ
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYERE
 
 
 
ALLAH MEDET YA MUHAMMED YA ALİ
YUSUF KUYUSUNDA ZİNDANA DÜŞTÜM
GÜLBENGİ ÇEKİLEN BEKTAŞI VELİ
GAYRETİNİZ YOKMU UMMANA DÜŞTÜM
 
FATIMA ANANIN ETEĞİN TUTTUM
SERVER MUHAMMEDE GÖZ GÖNÜL KATTIN
İMAM HASAN İLE ÇOK META SATTIM
ŞAH HÜSEYİN İLE DÜKKANA DÜŞTÜM
 
ZEYNELİ SEVDİM DE AŞNAYA YETTİM
BAKIRI SEVDİM MÜSAHİB TUTTUM
CAFERİ SADIKLA GÖZ GÖNÜL KATTIM
NACİ DERYASINDA UMMANA DÜŞTÜM
 
KAZIMI MUSA RIZAYA KAVUŞTUM
KERBELA ÇÖLÜNDE CENGE GİRİŞTİM
KANLI ASKER İLE HAYLİ SAVAŞTIM
YARALANDI SİNEM AL KANA DÜŞTÜM
 
TAKİ NAKİ ASKERDİR NURUMUZ
MEHDİ MAĞARADA GİZLİ SIRRIMIZ
CEBRAİL ÖNÜMÜZDE REHBERİMİZ
KIRKLARIN CEMİNDE ERKANA DÜŞTÜM
 
ON İKİ İMAM DERGAHINDA EMİM VAR
GECE GÜNDÜZ SOHBETİM VAR DEMİM VAR
ÇOK GÜNAHIM VARSA NEDEN GAMIM VAR
ALİ GİBİ ŞAHIMERDANA DÜŞTÜM
 
KUL HİMMET ÜSTADIM BU NASIL YAZI
LEZZET VERİR ŞİRİN MUHABBET TUZU
ALİNİN ALNINDA ZÜHRE YILDIZI
MEYLÜ MUHABBETİ SELMANA DÜŞTÜ
 
 
 
 
MÜRVETİM VAR HAK MUHAMMED ALİYE
DAHA SİZDEN GAYRİ KİMİM VAR BENİM
HIZIR İLE HACI BEKTAŞ VELİYE
DAHA SİZDEN GAYRİ KİMİM VAR BENİM
 
BUNDAN GERİ DURDU İŞLEMEZ YOLUM
ASTILAR KOLLARIM KESTİLER ELİM
HASAN HÜSEYİNE MALUMDUR HALİM
DAHA SİZDEN GAYRİ KİMİM VAR BENİM
 
BUNDAN GERİ KABUL ETTİM ÖLÜMÜ
YA ZEYNEL ABİDİN SEN AL ELİMİ
İMAM BAKIRDAN ARZEDERİM HALİMİ
DAHA SİZDEN GAYRİ KİMİM VAR BENİM
 
İMAM CAFER HÂLLARIMDAN BİLESİN
DURDUĞUM YERLERDE ELİM ALASIN
KAZIM MUSA CANIMIZA GELESİN
DAHA SİZDEN GAYRİ KİMİM VAR BENİM
 
İMAM RIZA SENDEN OLA İNAYET
OL İMAM TAKİDEN BİZE HİDAYET
ŞAH İMAM NAKİDEN BİZE ŞEFAAT
DAHA SİZDEN GAYRİ KİMİM VAR BENİM
 
ONİKİ İMAMLARDAN BİZ TUTTUK DEMAN
ONDÖRT MASUMPAK YA SAHİBÜL ZAMAN
HASÜL ASKERİ MEHDİ ELAMAN
DAHA SİZDEN GAYRİ KİMİM VAR BENİM
 
TESLİM ABDAL HETDUR HÂSILI KELAM
CANIMIZA YETİŞEN YA ŞAHI MERDAN
MÜRVET CELAL ABBAS CABBASUL ÂLEM
DAHA SİZDEN GAYRİ KİMİM VAR BENİM
 
 
 
 
Hatalar eyledim noksandır işim
Tövbe günahıma estağfurullah
Muhammet Ali'ye bağlıdır başım
Tövbe günahıma estağfurullah

Şah Hasan Hüseyin balkır nur ise
İmam Zeynel sır içinde sır ise
Özümüzde benlik kibir var ise
Tövbe günahıma estağfurullah
 
Muhammet Bakır'ın izinden çıkmam
Şah İmam Cafer'den gayrıya bakmam
Hatıra değip de gönüller yıkmam
Tövbe günahıma estağfurullah
 
Musa-yı Kazım'a daim niyazım
Ali Irıza'ya bağlıdır özüm
Eksiklik noksanlık hep kusur bizim
Tövbe günahıma estağfurullah
 
Taki ile Naki benziyor aya
On'ki İmam kusurlara kalmaya
Ettiğimiz kötü işler bed-huya
Tövbe günahıma estağfurullah

Hasan Askeri'nin gülleri bite
Mehdi gönlümüzün gamını ata
Söylenen yalana kova gıybete
Tövbe günahıma estağfurullah

Pir Sultan Abdal'ım Bağdat Basıra
Böyle güne kaldık böyle asıra
Sen keremkanısın kalma kusura
Tövbe günahıma estağfurullah
 
 
 
Sana derim be hey sofi
Evvel imamınız kimdir
Selâvat indi şanına
Hak Muhammed Ali diyendir

Evvelkisi İmam Hasan
İkincisi İmam Hüseyn
Üçüncüsü İmam Zeynel
Dördüncüsü İmam Abidin'dir

Beşincisi İmam Bakır
Altıncısı İmam Cafer
Yedincisi Musa Kâzım
Sekizincisi Rıza'dır

Dokuzuncu İmam Takî
Onuncusu Ali Nakî
On birinci Hasanü'l-Askeri
On ikinci Mehdi sahib-zamandır

Kul Himmet'im bakışına
Böyle mi girdi düşüne
İki cihân güneşine
Pâk eyleyen Kur'an'dır
MEDET YA ALİ
 


Zaman degerlidir
sitene ekle

   
Reklam
 
 
Bugün 51829 ziyaretçi (79803 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=